W czwartek 15.03 o  godz. 8.00 odbędzie się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY zorganizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. 

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.  Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. 

Nasi uczniowie będą rozwiązywać test konkursowy w kategorii „Żaczek”, który zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. 

Życzymy wszystkim uczniom powodzenia w rozwiązywaniu zadań!