Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach. W miesiącu marcu odbył się Konkurs Matematyczny KANGUR oraz Konkurs Recytatorski. Cieszymy się z sukcesów uczniów i gratulujemy im wyników. 
W czwartek 15 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY zorganizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. 
Uczniowie rozwiązywali test konkursowy w kategorii „Żaczek”, który zawierał 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Na rozwiązanie testu przeznaczone było 75 minut. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową zabawkę logiczną.

Dnia 21 marca uczniowie z klas I-III zaprezentowali podczas Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Wiosenne Przebudzenie” bardzo ciekawe wiersze o tematyce wiosennej („Wiosenny czarodziej”, „Źuk”, „Wiosna”, „W marcu”, „Marzec”, „Wiosenna pobudka”, „Wiosenne dzieci”).  
Komisja w składzie p. Magdalena Marczak – Pilipczuk, p. Ewa Leszczyńska i p. Aleksandra Sewaściej oceniała wygłaszane z pamięci teksty pod względem odpowiedniej intonacji, tempa, stopnia opanowania tekstu. Konkurs upłynął w atmosferze życzliwości i serdeczności. Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w konkursie.

Składamy gratulacje Rodzicom, którzy przygotowali dzieci do recytacji. 
Organizator: p. Marlena Piwowarczyk