ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Czym jest rewalidacja?

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re-znów, validus –mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, edukacyjnym i terapeutycznym.

Cele zajęć rewalidacyjnych:

  • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
  • Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych
  • Wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • Maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najmocniejsze
  • Optymalne korygowanie zaburzonych funkcji
  • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
  • Dynamizowanie rozwoju dziecka

Zajęcia te są dedykowane dzieciom, które posiadają zalecenie w orzeczeniu wydanym przez poradnię.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą pedagodzy specjalni: mgr Maria Karbowiak oraz mgr Samanta Bułgajewska.