DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY

Stanowisko Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej LEGATO pełni mgr Maria Karbowiak. Nauczyciel dyplomowany z 22-letnim stażem.

„Jestem nauczycielem z powołania. Z pasją podchodzę do wyzwań współczesnej edukacji. Pragnę tworzyć szkołę przyszłości – przestrzeń do harmonijnego rozwoju, zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności oraz odkrywania talentów i pielęgnowania przyjaźni. Miejsca, gdzie każde dziecko czuje się ważne i akceptowane”.

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: Pedagogika rewalidacyjna. Ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, certyfikaty:

 • Zarządzanie placówkami oświatowymi i pomocy społecznej
 • Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Kurs III stopniowy Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu
 • Terapia ręki dzieci i młodzieży
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Liczne szkolenia i warsztaty metodyczne

 

DYREKTOR ds. PEDAGOGICZNYCH

Stanowisko Dyrektora ds. pedagogicznych Niepublicznej Szkoły Podstawowej LEGATO  zajmuje mgr Krystyna Pietkiewicz. 
Nauczyciel dyplomowany z 35-letnim stażem. Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: Matematyka.

Ukończone studia podyplomowe i kurs kwalifikacyjny:

 • Oligofrenopedagogika
 • Kurs III stopniowy Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Liczne szkolenia i warsztaty metodyczne

 

DYŻUR DYREKCJI

Dyżur Dyrektora po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez sekretariat tel. 91-4693635.