ZAPRASZAMY
               w sobotę 7 marca  2020 r. w godzinach od 11.00 do 14.00                   Rodziców wraz z Dziećmi na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY.

 

 

       

       O godz 11.00 odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Szkoły p. Marią Karbowiak, która przedstawi

       pełną ofertę edukacyjną szkoły.

       Następnie Goście obejrzą przedstawienie w wykonaniu naszych uczniów oraz będą mieli 

       możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach na poszczególnych “stacjach”:

                                    L  ekcja muzyki 
                                    E  dukacja matematyczna
                                    G  otujemy zdrowo
                                    A  ngielski i niemiecki
                                    T  worzymy kreatywnie
                                    O  bserwujemy doświadczenia

      Ponadto nauczyciele wraz z dziećmi przygotowali wiele ciekawych atrakcji, w tym m.in:

  • gry i konkursy z użyciem tablicy interaktywnej i tabletów

  • wystawy prac wykonanych przez naszych uczniów

  • wspólne zabawy ruchowe

  • zwiedzanie sal lekcyjnych

  • prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów

  • słodki poczęstunek

  • i inne niespodzianki.

                                         Zapraszamy!
           Przyjdź, poznaj nas i zostań naszym uczniem!
           

           Prowadzimy nabór dzieci do “zerówki” oraz klas I-VI
                                 na Rok szkolny 2020/2021.