GODZINY OTWARCIA SZKOŁY 

Szkoła otwarta jest w godzinach 7.00-17.00.
Sekretariat szkoły otwarty jest w godzinach 8.00-15.30.
Przerwa obiadowa 12.55-13.25

Nasza szkoła jest szkołą bez dzwonków.
To nauczyciel odpowiada za to, aby poinformować uczniów o końcu lekcji.
Zamiast dźwięku dzwonka dziękuje on uczniom za pracę, wspólnie spędzony czas i uwagę.

Godziny lekcyjne:

  1.   8.30   –      9.15
  2.   9.25   –   10.10
  3.   10.20  –  11.05
  4.   11.15  –  12.00
  5.   12.10  –  12.55
  6.   13.25  –  14.10
  7.   14.20 –   15.05
  8.   15.15 –   16.00
  9.   16.10 –   16.55