W dniach 14-16 maja br. odbędą się Egzaminy Ósmoklasisty wg następującego harmonogramu:

14.05. 2024 r. wtorek – język polski – 120 min + 60 min czas wydłużony
15.05.2024 r.  środa – matematyka – 100 min + 50 min czas wydłużony
16.05.2024r. czwartek– język angielski – 90 min + 45 min czas wydłużony.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.00, obowiązuje stój galowy, uczniowie zabierają długopisy niezmazywalne z czarnym wkładem oraz linijkę (matematyka). Po egzaminie uczniowie udają się do domów.

W związku Egzaminami Ósmoklasisty od wtorku do czwartku nastąpi zmiana organizacji zajęć w NSP Legato wg poniższego harmonogramu:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – zajęcia integracyjne, warsztaty, wycieczki klasowe.
Klasy 4-7 – dni wolne od zajęć – dni dyrektorskie.
W dniach14 -16.05.2024r. zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, zajęcia specjalistyczne (TUS, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia SI) są odwołane.

W w/w dniach zgodnie z planem odbywają się zajęcia taneczne dla klas 0-3, żagle 1-3, tenis 4-8.
Świetlica poranna i popołudniowa dla klas 0-3 bez zmian.