Drodzy Rodzice,
kierując się zasadą bezpieczeństwa i ostrożności w celu prewencyjnym od dnia 09.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wyjazdy na trampoliny, udział uczniów szkoły “LEGATO”  na basenie, a także wszystkie wyjścia grupowe do miejsc publicznych.

W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym, aby zminimalizować ryzyko zarażenia, należy stosować się do zaleceń: często myć ręce, stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichanie (zasłaniać usta chusteczką), unikać dotykania oczu, nosa i ust, pić dużo wody, unikać zatłoczonych miejsc publicznych. Prosimy Rodziców o stosowanie się do naszych wewnątrzszkolnych zasad bezpieczeństwa: nie należy wchodzić na teren świetlicy i bezpośrednio do klas. Nie należy posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. Przyprowadzając dziecko do szkoły nie odprowadzamy dziecka do klasy – zostanie ono odprowadzone przez pracownika szkoły.

Dziękuję.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maria Karbowiak