Informacja Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Legato w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole.

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkół i innych placówek oświatowych zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach 12 i 13 marca br. mogą być jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Proszę ten fakt zgłosić wychowawcom swych dzieci.

Jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje na nie zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS.

Proszę przekazać osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Prosimy, by zachęcali Państwo dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekażą je Państwu w możliwie dostępny sposób: za pomocą portalu Librus lub drogą darmowych komunikatorów internetowych.

Zalecamy śledzenie na bieżąco informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły (Librus, FB oraz strona szkoły).

Dyrektor NSP Legato
mgr Maria Karbowiak