W dniu 5 maja klasy 2a, 2b i 3a uczestniczyły w zajęciach ekologicznych oraz eksperymentalnych na terenie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Pan przewodnik opowiedział uczniom o otaczającej ich przyrodzie, nauczył rozpoznawać tropy zwierząt, a także zaprezentował najciekawsze gatunki drzew rosnące w okolicy. Podczas eksperymentalnych zajęć jedna grupa uczniów wykonała masę zwaną slime, natomiast druga ciecz nieniutonowską.
To był udany dzień, pełen wrażeń i ciekawych doświadczeń