DZIECIĘCA MATEMATYKA 

 

Dziecięca matematyka polega na wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci i jest tak realizowana, aby zapewnić uczniom sukcesy w nauce. Koncepcja ta zakłada, że edukację matematyczną można skutecznie organizować wykorzystując zwyczajne przedmioty. Najważniejszym warunkiem zdobywania matematycznych doświadczeń, jest samodzielność i działanie. Podczas zajęć bazuje się na  osobistych doświadczeniach dziecka, bowiem one stanowią budulec z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.

Program edukacji matematycznej wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej obejmuje następujące kręgi tematyczne:

  • Orientacja przestrzenna – to kształtowanie umiejętności, które pozwalają dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje.
  • Rytmy – jest to sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Rytmiczna organizacja czasu są to ćwiczenia mające uświadomić dziecku rytmiczną organizacja czasu – następstwo dnia i nocy, dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
  • Mierzenie długości – zanim dziecko pozna jednostki miary (1 cm, 1 m, 1 km itd.) powinno poznać sens pomiaru.
  • Kształtowanie pojęć geometrycznych
  • Liczenie – do kształtowania umiejętności liczenia w codziennych warunkach wykorzystuje się zgromadzone drobne przedmioty np.: kasztany, orzechy, ziarna fasoli, patyczki, klocki. Liczenia najpierw odbywa się na konkretach, a następnie przechodzi na obraz i symbol.
  • Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych
  • Klasyfikacja – to zdolność do logicznego grupowania przedmiotów według ich cech i właściwości.

Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia:

  • Gry – konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolność do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci
  • Ważenie
  • Mierzenie płynów

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w zajęciach Dziecięca matematyka wg metody prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej: liczmany, liczydła, kartoniki z cyframi i znakami arytmetycznymi, domina, geoplany, kostki matematyczne.