W dniach 17-21 kwietnia wychowawcy klas 1-8 oraz nauczyciele przedmiotowi zapraszają Rodziców na indywidualne konsultacje.
Spotkania odbywać się będą wg harmonogramu zgodnie z ustaleniami z nauczycielami.