KONSULTACJE

Wychowawcy klas, nauczyciele i terapeuci są do dyspozycji Rodziców po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
Rodzice mogą zapisać się na konkretną godzinę na listę, którą przygotuje wychowawca oraz nauczyciele przedmiotowi.
Terminy konsultacji na rok szkolny 2021/2022:
20.10.2021
27.04.2022