KONSULTACJE

Wychowawcy klas, nauczyciele i terapeuci są do dyspozycji Rodziców po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w ustalonych na początku roku szkolnego terminach.

Rodzice mogą zapisać się na konkretną godzinę na listę, którą przygotuje wychowawca oraz nauczyciele przedmiotowi.