KONSULTACJE

Wychowawcy klas, nauczyciele i terapeuci są do dyspozycji Rodziców po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
Rodzice mogą zapisać się na konkretną godzinę na listę, którą przygotuje wychowawca oraz nauczyciele przedmiotowi.
Terminy konsultacji na rok szkolny 2022/2023:
17-21.10.2022
12-16.12.2022
17-21.04.2023

I semestr
– wystawienie ocen do 13.01.2023
– rada klasyfikacyjna 18.01.2023
II semestr
– wystawienie ocen do 07.06.2023
– rada klasyfikacyjna 14.06.2023