KONSULTACJE

Wychowawcy klas, nauczyciele i terapeuci są do dyspozycji Rodziców po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w następujących terminach:

  • 23.10. 2019 (środa)
  • 20.11.2019 (środa)
  • 11.03.2020 (środa)
  • 29.04.2020 (środa)

Rodzice mogą zapisać się na konkretną godzinę na listę, którą przygotuje wychowawca oraz nauczyciele przedmiotowi.