KONSULTACJE

Wychowawcy klas, nauczyciele i terapeuci są do dyspozycji Rodziców po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
Terminy konsultacji: 21.10.2020 oraz 21.04.2021.

Rodzice mogą zapisać się na konkretną godzinę na listę, którą przygotuje wychowawca oraz nauczyciele przedmiotowi.