LOGOPEDIA

Uczniowie szkoły LEGATO, którzy z powodu różnych nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, posiadają zalecenia do terapii logopedycznej (na podstawie orzeczeń  wydanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogicznej), uczestniczą  w systematycznej pracy z logopedą.

Spotkania odbywają się w formie indywidualnej w wymiarze 60 minut tygodniowo.

Terapia logopedyczna dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami mowy jest zależna od specyfiki zaburzeń oraz poziomu rozwoju mowy i komunikacji i dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Jakie są cele zajęć logopedycznych?

  • kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
  • usuwanie wad mowy
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu

Prowadząca: mgr Magdalena Malik.