KOŁO ORTOGRAFICZNE kl. 1-3

„Język polski jest piękny, ponieważ szeleści jak jesienne liście, skrzypi jak mróz zimową porą, świszczy jak wiosenny wiatr, ale i tak rozgrzewa nas, niczym lato, ortografią i interpunkcją!”
– Karolina Błażejczyk

Na spotkaniach koła ortograficznego uczniowie klas drugich i trzecich będą mieli możliwość kształcenia umiejętności pisania, przestrzegania poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej. Będziemy starać się odnaleźć sens i budowę pisanych słów. W wyniku systematycznych ćwiczeń, czynności pisania przejdą w nawyk ortograficzny, a radość z pozytywnych doświadczeń nieoceniona. W czasie zajęć będą stosowanie różne atrakcyjne metody, ćwiczenia, humorystyczne wierszyki, układanki, malowanki, piosenki, inscenizacje i wszelkie inne sposoby pobudzające wyobraźnię czy sferę uczuciową dzieci zwiększając tym ich zaangażowanie emocjonalne i poznawcze.

Główne cele:

 • podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawności ortograficznej
 • zdobycie umiejętności poprawnego i świadomego posługiwania się językiem pisanym
 • rozbudzanie zainteresowań ortograficznych
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce
 • wdrażanie do nawyku korzystania ze słownika ortograficznego.
 • zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Prowadząca: mgr Agnieszka Wojtczak-Pokora.

KOŁO LITERACKIE

CZY TAM CZYTAM? LITERACKI ZAWRÓT GŁOWY!

W ramach cotygodniowych spotkań zajmujemy się analizą wybranych utworów z zakresu literatury młodzieżowej oraz tekstów kultury (np. filmów, gier) stworzonych na podstawie literatury. Rozbudzamy i rozwijamy nasze pasje czytelnicze oraz zamiłowania artystyczne także w zakresie twórczości własnej. Tworzymy literackie gry planszowe, komiksy, scenariusze teatralne, książki obrazkowe.

Główne cele:

 • wspomaganie twórczości własnej
 • podtrzymywanie i rozwijanie kreatywności
 • kształtowanie wrażliwości literackiej
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Prowadząca: mgr Iwona Zawada.

KOŁO TEATRALNE

Program koła zakłada rozbudzenia zainteresowań uczniów kl. IV – VII teatrem, rozwijanie aktywności twórczej oraz umiejętności pracy w zespole. Zajęcia nie są więc nastawione na wiedzę, ale na umiejętności, kształtowanie zainteresowań teatralnych, samorealizację i podniesienie własnej wartości pracy ucznia.

Szczególną wagę przywiązuję do zaspokajania potrzeby poznawczej, różnorodnego działania, ruchu, twórczości dziecięcej, zabawy, bezpieczeństwa, akceptacji i sukcesu oraz więzi emocjonalnej z rówieśnikami. Będziemy pracować metodami  aktywizującymi takimi jak: drama, inscenizacja, scenki rodzajowe, ćwiczenia dykcyjne i językowe, zabawy i tańce integracyjne.

Program będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1h w tygodniu.

Prowadząca: mgr Dorota Prajsnar.