KOŁO ORTOGRAFICZNE
kl. 3a,3b

„Język polski jest piękny, ponieważ szeleści jak jesienne liście, skrzypi jak mróz zimową porą, świszczy jak wiosenny wiatr, ale i tak rozgrzewa nas, niczym lato, ortografią i interpunkcją!”
– Karolina Błażejczyk

Na spotkaniach koła ortograficznego uczniowie klas drugich i trzecich będą mieli możliwość kształcenia umiejętności pisania, przestrzegania poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej. Będziemy starać się odnaleźć sens i budowę pisanych słów. W wyniku systematycznych ćwiczeń, czynności pisania przejdą w nawyk ortograficzny, a radość z pozytywnych doświadczeń nieoceniona. W czasie zajęć będą stosowanie różne atrakcyjne metody, ćwiczenia, humorystyczne wierszyki, układanki, malowanki, piosenki, inscenizacje i wszelkie inne sposoby pobudzające wyobraźnię czy sferę uczuciową dzieci zwiększając tym ich zaangażowanie emocjonalne i poznawcze.

Główne cele:

  • podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawności ortograficznej
  • zdobycie umiejętności poprawnego i świadomego posługiwania się językiem pisanym
  • rozbudzanie zainteresowań ortograficznych
  • wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce
  • wdrażanie do nawyku korzystania ze słownika ortograficznego.
  • zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Prowadząca: mgr Agnieszka Wojtczak-Pokora.

KOŁO GIER I ZABAW POLONISTYCZNYCH kl. 4-8

CZY TAM CZYTAM? LITERACKI ZAWRÓT GŁOWY!

Główne cele:

  • wspomaganie twórczości własnej
  • podtrzymywanie i rozwijanie kreatywności

Innowacyjna  formuła zajęć wykorzystująca   nieszablonowe metody wykorzystania gier i zabaw z zakresu edukacji polonistycznej i kulturowej. Skupiamy  się  elementach gier, w których wykorzystujemy technologię informacyjną, ale także pamiętamy, że gamifikacja to gry planszowe, kalambury i inne. Zajęcia, które zakładają, aby zaskoczyć i zainteresować uczniów, zwiększyć ich zaangażowanie, a w konsekwencji poprawić wyniki sprawdzianów oraz poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności językowych, literackich, gramatycznych, ortograficznych i kulturowych. Cele zajęć jest również kształtowanie  postaw koleżeńskich, nauka opanowania i cierpliwości, wyrabiania nawyków przestrzegania dyscypliny i reguł gry oraz promowanie ciekawego spędzania czasu przy grach planszowych.

Prowadząca: mgr Iwona Zawada.

KOŁO TEATRALNE

Program koła zakłada rozbudzenia zainteresowań uczniów kl. 4-8  teatrem, rozwijanie aktywności twórczej oraz umiejętności pracy w zespole. Zajęcia nie są więc nastawione na wiedzę, ale na umiejętności, kształtowanie zainteresowań teatralnych, samorealizację i podniesienie własnej wartości pracy ucznia.

Szczególną wagę przywiązuję do zaspokajania potrzeby poznawczej, różnorodnego działania, ruchu, twórczości dziecięcej, zabawy, bezpieczeństwa, akceptacji i sukcesu oraz więzi emocjonalnej z rówieśnikami. Będziemy pracować metodami  aktywizującymi takimi jak: drama, inscenizacja, scenki rodzajowe, ćwiczenia dykcyjne i językowe, zabawy i tańce integracyjne.

Program będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1h w tygodniu.

Prowadząca: mgr Iwona Zawada.