Zawsze pamiętamy w szkole o symbolach narodowych: flaga przy wejściu do szkoły, biało-czerwone chorągiewki w udekorowanych klasach, kotyliony przypięte do odświętnych strojów uczniów, wszystko to podkreśla naszą dumę z tego, że jesteśmy Polakami.
Na lekcjach rozmawialiśmy o tym, co jest domem wszystkich Polaków? Uczniowie opowiadali o czym myślą, mówiąc: moja Ojczyzna.
Co sprawia, że czują się Polakami, kogo można nazwać patriotą, jakie zachowania charakteryzują patriotę.
Nauczyciele przygotowali prezentacje o tym, jak i kiedy powstała konstytucja Polski, a podczas zajęć powstały piękne prace plastyczne związane z tematyką Świąt 1, 2 i 3 Maja.