Dnia 21 kwietnia 2018 roku uczennice naszej szkoły Karolina Brończyk  z klasy drugiej i Aleksandra Ozygała z klasy pierwszej wzięły udział w Międzyszkolnym konkursie ortograficznym dla klas I -III “Jeżyk” zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. 
Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Uczestnicy konkursu rozwiązywali karty pracy, które zawierały między innymi: zagadki, rebusy, wykreślanki i inne zadania z „pułapkami” ortograficznymi. 
Była to kilkugodzinna zabawa ortograficzna, w której nagrodzony został każdy uczestnik. 
Gratulujemy dziewczynkom ich sukcesów!