„My zasady higieny znamy i o nasze ciała dbamy” – Profilaktyka zdrowotna      

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej pedagog szkolny oraz wychowawcy klas przeprowadzili prelekcje z uczniami klas 0-5 z edukacji zdrowotnej na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła. Uczniom została ponownie przedstawiona instrukcja mycia rąk, a także zasady dotyczące ochrony podczas kaszlu i kichania.