W czwartek 22.12.2022 r. zajęcia lekcyjne i zajęcia pozalekcyjne nie odbywają się.
W tym dniu wszystkie klasy 1-8 uczestniczą z wychowawcą w klasowych Wigiliach.

Klasy 1-3
Świetlica poranna odbywa się zgodnie z planem w godzinach 7:00-8:30.
Godz. 8:30 – 11:05 – wigilie klasowe
Godz. 11:15 – 12:00 – koncert świąteczny (salka gimnastyczna L1).
Uczniowie kl. 1-3, których Rodzice zadeklarowali mailowo do pani Dyrektor Karbowiak potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej pozostają po koncercie w świetlicy.


Klasy 4-8
Godz. 8:30 – 10:10 – wigilie klasowe
Godz. 10:20 – 11:05 – koncert świąteczny (salka gimnastyczna L1)
Po koncercie uczniowie klas 4-8 udają się do domu.