PIEŚŃ SZKOŁY  

Słowa : K. Gaj, M. Mielnicka-Sypko
Muzyka: M. Mielnicka-Sypko    

1.

Stoi przed wami człowiek młody, 
zwarty, gotowy na przygody,
śmiały, odważny, uśmiechnięty,
a LEGATO odkrywa talenty!

Nic się nie dzieje bez przyczyny!
Wsparcie dla ucznia  i rodziny
Przyjaźń, harmonia każdego dnia,
– nasza szkoła to wszystko Ci da!

Ref.: 

Zdobyć  chcemy wkrótce cały świat,
Chociaż mamy tak niewiele lat!
Zdobyć  chcemy wkrótce cały świat,
My, z LEGATO!

Wszystko jest możliwe, uwierz nam!
Szkoła klucze ma do wiedzy bram!
Wszystko jest możliwe, uwierz nam!
Tu,  w LEGATO!

2.

Spójrz, hen, przed siebie! Obierz cele!
Mądrość i skromność – to tak wiele!
Wiedza  do świata paszport daje,
w naszej szkole  i grudzień jest majem.

Sport kształci ciało oraz ducha,
Matematyków – sukces szuka!
Język – przepustką do przyjaźni
W takiej szkole uczniowi  jest raźniej!

Ref.: 

Zdobyć  chcemy wkrótce cały świat…