„Po pierwsze BEZPIECZEŃSTWO!” – to temat przewodni zajęć profilaktycznych przeprowadzonych 19 stycznia przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Pan sierż. szt. Konrad Szelest oraz Pan st. sierż. Damian Orlik przeprowadzili dla uczniów klas 1-3cykl spotkań wdrażających dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, m.in. w miejscach publicznych, w ruchu drogowym, w domu, w kontakcie z obcą osobą oraz przestrzeni cyfrowej. Uczniowie zdobyli i utrwalili wiedzę, jak prawidłowo reagować w sytuacji pojawienia się zagrożenia oraz zostali zapoznani z algorytmami postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

W klasach 4-8 tematem przewodnim była bezwzględna wartość człowieka w kontekście umiejętności właściwego reagowania na zjawisko cyberprzemocy. Internet jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. To nie tylko źródło informacji, komunikacji czy rozrywki, ale ważne środowisko społecznego funkcjonowania. Coraz większą moc odziaływania mają media społecznościowe w kształtowaniu relacji z innymi. Zatem bezpieczeństwo korzystania z nowoczesnych technologii jest jednym z priorytetów w wychowaniu do wartości.

Celem przeprowadzonych przez funkcjonariuszy zajęć dla uczniów klas starszych było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zjawiska cyberbullyingu (cyberprzemocy), odpowiedzialnego kształtowania wizerunku w mediach społecznościowych, ochrony danych osobowych oraz unikania i reagowania w sytuacji zetknięcia się z niebezpiecznymi, szkodliwymi czy nielegalnymi treściami w sieci.

Wyjaśniono zjawisko „hejtu”. Policjanci rozmawiali na temat jego przyczyn i konsekwencji. Uświadomiono, co robić, gdy ktoś zetknie się z hejtem, ale przede wszystkim uwrażliwiono na poszanowanie godności własnej i godności drugiego człowieka.

Celem inicjatywy była promocja bezpiecznych zachowań oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie przeprowadzili zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w ramach realizacji projektu „POWER ON”- podniesienie kompetencji policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw.

mgr Karolina Kubowicz
pedagog szkoły