TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Podczas zajęć Integracji Sensorycznej  (SI) wykorzystuję kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami oraz osobami ze spektrum autyzmu. Pozwala mi to dobrać najbardziej odpowiednie metody i formy pracy,  jak również sprawia, że zajęcia nie są dla moich podopiecznych tylko obowiązkowymi spotkaniami lecz czasem spędzonym na twórczej zabawie rozwijającej ruchowo oraz oddziaływującej na zmysły  dziecka.

Co to jest SI?

Zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce lub wzmacnia ich występowanie w zależności od potrzeb danego dziecka, aby w rezultacie doprowadzić do normalizacji tego procesu. 

Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.

Prowadzący: mgr Irena Światoszczyk