TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Zebrania z Rodzicami uczniów kl. 0-8  odbywają się wg następującego harmonogramu:
13 i 14 wrzesień 2023
7 i 8 luty 2024
22 i 23 maj 2024

I semestr
– wystawienie ocen do 05.01.2024
– rada klasyfikacyjna 10.01.2024
II semestr
– wystawienie ocen do 07.06.2024
– rada klasyfikacyjna 12.06.2024