TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Zebrania z Rodzicami uczniów kl. 0-7  odbywają się wg następującego harmonogramu:
08. i 09.09.2021
15.12.2021
23.02.2022
18.05.2022