TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Zebrania z Rodzicami uczniów kl. 1-8  odbywają się wg następującego harmonogramu:
14 i 15.09.2022
01 i 02.02.2023
17 i 18.05.2023

I semestr
– wystawienie ocen do 13.01.2023
– rada klasyfikacyjna 19.01.2023
II semestr
– wystawienie ocen do 07.06.2023
– rada klasyfikacyjna 14.06.2023