WŁAŚCICIEL/ORGAN PROWADZĄCY

Właścicielem Niepublicznej Szkoły Podstawowej LEGATO, która rozpoczęła swoją działalność od Roku Szkolnego 2016/2017 jest jej założycielka mgr Maria Konarska. 

Kwalifikacje zawodowe

Studia wyższe i zawodowe z zakresu:

  • zarządzania placówkami oświatowymi
  • terapii i diagnozy pedagogicznej
  • pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób upośledzonych
  • pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej
  • wydział wokalny PSM II st.
  • wydział rytmiki i logorytmiki
  • terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K.Johansena IAS
  • terapeuta Bilateralnej Integracji -PROVIDER