WOLONTARIAT

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”     Jan Paweł II

Wolontariat szkolny to świadome, bezinteresowne i dobrowolne działanie na rzecz innych. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. W naszej szkole staramy się, aby uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, a także kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszym dla wpajania postaw altruistycznych.

Cele:

  • Kształtowanie postaw prospołecznych
  • Rozwijanie empatii i tolerancji
  • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

Oto nasze dotychczasowe akcje charytatywne,  w które nasi uczniowie zaangażowali się całym SERCEM. W  pierwszym semestrze zorganizowana została m.in.: zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt, zbiórka nakrętek oraz akcja czytanie dzieciom w Przedszkolu Nutka.

W roku szkolnego 2017/2018  przeprowadziliśmy następujące działania:

„Od grosika do złotówki” 

Klasa 2a włączyła się w projekt, który adresowany był do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Projekt ten realizowany był od 2007 r. W tym czasie udział wzięło w nim około 121 000 uczniów i 181 000 ich rodziców oraz 5588 nauczycieli z 2344 szkół ze wszystkich województw.

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych. Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Ponieważ w zajęciach edukacyjnych klas drugich i trzecich szkoły podstawowej nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania, nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów.

Dobór tematyki, na podstawie której nauczyciel realizuje zadania w dużym stopniu jest pozostawiony do jego dyspozycji. Bloki tematyczne pozwalają nauczycielowi na włączenie ich w cykl kształcenia zintegrowanego. Nauczyciel może kontynuować realizację programu z całą klasą na zajęciach dodatkowych.

Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Zajęcia dydaktyczne angażują bowiem także rodziców. Nauczyciel przygotowuje ich do pracy z uczniami podczas spotkania, w ramach którego wprowadzają w tematykę zajęć. Rodzice znając założenia i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci. Mogą to uczynić np. poprzez wykonywanie wspólnie z nimi zadań domowych, polegających w części na rozmowie na temat realizowanych w danym dniu treści, czy wypełnianie Karty oszczędzania.

Zbieraj baterie!

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów.
Zbiórka baterii i akumulatorów (baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego).

Program Zbieraj baterie! zachęca dzieci do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Inicjuje on szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Opiekun: mgr Barbara Frączkowska