WOLONTARIAT

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”     Jan Paweł II

Wolontariat szkolny to świadome, bezinteresowne i dobrowolne działanie na rzecz innych. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. W naszej szkole staramy się, aby uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, a także kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszym dla wpajania postaw altruistycznych.

Cele:

  • Kształtowanie postaw prospołecznych
  • Rozwijanie empatii i tolerancji
  • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych ogłaszanych przez nauczycieli na bieżąco.

Opiekun klas 1-3 mgr Agnieszka Wojtczak-Pokora
Opiekun klas 4-8 mgr Anna Lang