Ledwo co niedawno rozpoczęliśmy rok szkolny, a już tyle ciekawych lekcji, interesujących zajęć dodatkowych, wycieczek klasowych i różnych uroczystości jest za nami. Dni mijają szybko, nawiązały się już nowe przyjaźnie w pierwszej klasie, do dziennika wpadło już szereg ocen…
Każdy uczeń naszej szkoły może brać udział w pozalekcyjnych kołach zainteresowań, które są najbardziej zgodne z jego pasją. Czy to angielski, zajęcia muzyczne, szachy, żagle, joga, zajęcia matematyczne lub koło kreatywnego myślenia, informatyczne, literackie, taneczne czy też zajęcia tenisa ziemnego – na każdych zajęciach dzieje się dużo ciekawych rzeczy.
Powodzenia w rozwoju drogi dzieci.