ZAJĘCIA DODATKOWE I SPECJALISTYCZNE

KOŁA ZAINTERESOWAŃDZIEŃGODZINA
Koło matematycznekl. 1a
kl. 1b
kl. 2a
kl. 2b
kl. 3a
kl. 3b
kl. 4a
kl. 5a
kl. 6a
kl. 7a
kl. 8a
Dziecięca matematyka kl. 1a poniedziałek
kl. 1b
kl. 2a
kl. 2b
kl. 3a
kl. 3b
8.30-9.25
Szachy kl. 1a wtorek
kl. 2a środa
kl. 2b środa
kl. 3a wtorek
kl. 3b wtorek
14.20-15.05
13.25-13.55
14.20- 15.05
16.00-16.45
15.15-16.00
Programowanie i kodowanie
kl. 1a
kl. 1b
kl. 2a
kl. 2b
kl. 3a
kl. 3b
kl. 2b
kl. 3a
kl. 3b
Koło informatyczne kl. 4-8
wtorek co 2 tygodnie7.40-8.25
Koło kreatywno-naukowe kl. 4-8wtorek co tydzień7.40-8.25
Koło wokalno-instrumentalne kl. 1-8kl. 2-3 czwartek
kl. 4-8 piątek
7.40-8.25
7.40-8.25
Koło taneczne z elementami gimnastyki artystycznej kl. 1a środa
kl. 2a środa g. 1
kl. 2b środa
kl. 3a
kl. 3b środa gr.1
kl. 3a
kl. 3b
15.15-16.00
15.15-16.00
16.00-16.45

15.15-16.00
16.00- 16.45
Konsultacje z j. niemieckiego kl. 1-3 wtorek7.40-8.25
EKO KUCHNIA1 x w miesiącu zajęcia prowadzi wychowawca klasy
Zajęcia żeglarskie kl. 1-3 czwartek14.20-16.00
Basenkl. 1- 8 poniedziałek 17.15- 18.00
Tenis kl. 4-8gr. 1 środa
gr. 2 piątek
18.00-19.00
17.00-18.00
Joga Kidskl. 1a wtorek
kl. 2a wtorek
kl. 2b
kl. 3a wtorek
kl. 3b
13.25-13.55
15.15-16.00
14.20-15.05
Wolontariat
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Logopedia
Integracja sensoryczna (SI)
Zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem
Trening słuchowy Johansena i Tomatisa®