ZAJĘCIA DODATKOWE I SPECJALISTYCZNE

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Koło matematycznekl. 2-3
kl. 6-8
Dziecięca matematyka kl. 0-1
Programowanie i kodowanie
kl. 0-3
Szachy kl. 1-3
Koło informatyczne
kl. 4a, 4b
kl. 5a, 6a
Koło kreatywno-naukowe kl. 5-6
Koło wokalno-instrumentalne kl. 1-3
kl. 4-8
Koło taneczne z elementami gimnastyki artystycznej kl. 0- 3
kl. 4-8
Koło przyrodniczekl. 1-3
Koło ortograficzne kl. 3a, 3b
Koło języka angielskiegokl. 2-3
Konsultacje z j. niemieckiego kl. 1-3
kl. 4-8
Przygotowanie do konkursów kuratoryjnych i zewnętrznych z j. angielskiego

kl. 7-8
EKO KUCHNIA1 x w miesiącu zajęcia prowadzi wychowawca klasy
Joga Kidskl. 0-3
Basenkl. 0-8
Tenis kl. 4-8
Zajęcia żeglarskie kl. 1-3
Wolontariat
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Logopedia
Integracja sensoryczna (SI)
Zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem
Trening słuchowy Johansena i Tomatisa®