KODOWANIE NA DYWANIE

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach koła „Kodowanie i programowanie”. Realizowany program edukacyjny na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Celem zajęć jest:

 • merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych w klasach 0-III
 • rozbudzanie umiejętności logicznego myślenia wśród uczniów
 • wspomaganie pracy grupowej, zespołowej
 • wprowadzanie nowych technologii w życie szkoły
 • zdobywanie nowych umiejętności z zakresu programowania i kodowania
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do pozytywnych rezultatów zadań.

Prowadząca: mgr Agnieszka Dobek.

KOŁO INFORMATYCZNE

“Gdzieś, coś niesamowitego czeka abyśmy to odkryli.”
Carl Sagan

Koło informatyczne ma sprzyjać rozwojowi   ucznia,   kształtować   jego   umiejętność   samodzielnego   myślenia,   wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki.

Jakie są cele koła?

 • rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną,
 • ukazanie, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie,
 • poznawania i rozumienia otaczającego świata,
 • rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki,
 • kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia,
 • kształtowanie szacunku własności intelektualnej, współdziałania w zespole, samooceny i dostrzegania potrzeby samokształcenia,
 • ujawniania  zainteresowań     techniką     informatyczną     i     technologią komputerową.

Prowadząca: mgr Agata Pajer.

 

KOŁO KREATYWNO-NAUKOWE

Zajęcia łączą w sobie elementy nauki z treningiem kreatywności. Kreatywność pozwala rozwijać umiejętności, które przygotują uczniów do pracy w zawodach przyszłości.

Cele zajęć:

 • rozwijanie ciekawości naukowej, poszukiwanie rozwiązań nietypowych, zadawanie pytań
 • trenowanie kreatywnego myślenia, ćwiczenie mózgu, zmiana kąta widzenia
 • nauka pracy w zespole, współtworzenie poprzez działanie
 • prezentacja swoich osiągnięć

Prowadząca: mgr Małgorzata Stoltman.