Pod tym hasłem w naszej szkole odbył się cykl zajęć wychowawczych, który miał na celu propagowanie właściwych postaw koleżeńskich. Podczas spotkań z pedagog szkoły panią Ewą Maciejec, zostało poruszonych wiele ważnych kwestii, m.in.: na czym polega bycie dobrym kolegą, w jaki sposób odnosić się do innych, co robić w przypadku, gdy jesteśmy świadkami nieżyczliwości, bądź sami doświadczamy niekoleżeństwa.
Uczniowie wraz z wychowawcami wykonali plakaty obrazujące prawidłowe relacje w klasie, a także stworzyli Kodeks dobrego kolegi. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcą uczyć się w przyjaznej szkole, gdzie tworzą zgrany zespół! Tak trzymać!