W sobotę 14.09  na basenie CKS Szczecin odbyły się zajęcia nauki pływania na dla uczniów klas 0-5. Zajęcia prowadzone są przez trenerów Szkółki Pływackiej „FOCZKA” i prowadzone są przez cały rok szkolny. Uczniowie podzieleni są według grup zaawansowania, uczą się i doskonalą umiejętności pływackie pod opieką trenerów i ratowników.