eTwinning

Etwinning to część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej. Program eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa. Nauczyciele różnych europejskich szkół komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

Główne cele:

  • tworzenie lub realizacja gotowych projektów zgodnych z realizowanym programem nauczania
  • wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i języków obcych (angielskiego)
  • rozwijanie zainteresowań dzieci
  • wzbogacanie procesu uczenia
  • rozwijanie umiejętności językowych
  • praktyczna integracja międzyprzedmiotowa

Koordynatorem projektu jest pani mgr Agnieszka Salamon, która w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 zrealizowała cztery projekty w ramach eTwinning.

Projekt I
”Let’s Rock the World with Warm Thoughts”

(czas trwania-cały rok szkolny 2022/2023)
Projekt zainspirowany był Międzynarodowym Dniem Życzliwości obchodzonym 21 listopada.
Nasza szkoła wraz ze szkołami z Gdańska, z Włoch i Turcji, wzięła udział w projekcie, w którym chcieliśmy zwrócić uwagę, że w dzisiejszym świecie, często ciężkim, ludzie potrzebują dobrych , pozytywnych myśli.  Zadaniem uczniów było napisanie na kamykach jakąś pozytywną myśl po angielsku, którą chcieliby się podzielić z innymi. Następnie kamyki zostały wręczone, przekazane innym osobom, w myśl idei aby zrobić komuś wspaniały , pozytywny dzień. I tak też się stało. Uczniowie klasy 3b rozdali kamyki przechodniom na ulicach osiedla Majowego, co zostało przyjęte przez nich bardzo ciepło i sympatycznie.

Projekt II
“Joining Art and Knowledge to get Acquainted with other Cultures
( J.A.K.A.C.)”

(czas trwania-cały rok szkolny 2022/2023)
Głównym założeniem projektu jest poznanie innych kultur poprzez  wykonywanie przez uczniów i wymianę listów/kartek na różne okazje. W projekcie biorą udział szkoły : Słowenia, Hiszpania(2 szkoły), Włochy i Polska- szkoła Legato (klasy 2a i 2b). Każdy uczeń został przypisany do swojego „penpal” z Hiszpanii. Pierwszym zadaniem było poznanie się, napisanie kilku słów o sobie. Następnie wymieniliśmy się własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi na Boże Narodzenie. Kartki zostały wysłane tradycyjną pocztą. Następnie poznaliśmy swoje szkoły, miasta dzięki wymianie zdjęć z opisami. Obecnie uczniowie tworzą kartki z okazji Walentynek i karnawału. Wszystkie materiały zamieszczane są na platformie ESEP eTwinning oraz w aplikacji Padlet.

Projekt III
“Wymiana kartek bożonarodzeniowych”
grudzień 2022
W ramach tego projektu klasa 3b wymieniła się własnoręcznie wykonanymi kartkami bożonarodzeniowymi z życzeniami napisanymi w języku angielskim z uczniami z Grecji.

Projekt IV
„Set Sail. Not all treasure is silver and gold”
(czas trwania-cały rok szkolny 2022/2023)
W tym projekcie uczniowie klasy 3b odkrywają skarby (najcenniejsze miejsca) krajów, miast i szkół przez wymianę różnych materiałów wykonanych na potrzeby tego projektu. W projekcie biorą udział szkoły z  Łotwy, Estonii i Włoch. Na koniec uczniowie, czyli piraci będą odkrywać i poznawać nawzajem swoje skarby.
Pierwszym zadaniem (Welcome aboard) było wykonanie opasek pirackich, nadanie sobie imion pirackich, wypełnienie kart o sobie i zaprezentowanie siebie na krótkim filmiku. Następnie (Land Ahoy) stworzenie interaktywnej mapy swojego miasta w aplikacji Google Earth.
Podczas trzeciej aktywności (Sea dog Academy) uczniowie nagrali krótki filmik o swojej szkole.

Projekt V
“WATER=LIFE”

(czas trwania-luty-maj 2023)
Woda to życie – projekt, w którym zwrócimy uwagę uczniów, jak ważna jest woda w życiu człowieka, jak powinniśmy traktować ją w obliczu globalnego kryzysu. Postaramy się pokazać wartość wody. Uczestnikami projektu jest szkoła z Turcji i klasa 1a z naszej szkoły.

Wszystkie projekty publikowane są na bieżąco na naszej stronie FB wraz z opisem i zdjęciami.

WATER = LIFE – Woda to życie.
Projekt, w którym zwróciliśmy uwagę uczniów, jak ważna jest woda w życiu człowieka, jej cenną wartość, jak powinniśmy traktować ją w obliczu globalnego kryzysu. Uczestnikami projektu były 2 szkoły z Turcji i szkoła Legato – klasa 1a.

Pierwszym zadaniem było przygotowanie przez szkoły, a następnie przez głosowanie wybranie plakatu i logo projektu. Oglądaliśmy filmiki edukacyjne o deficycie wody na świecie i dobrym wykorzystaniu wody. Po obejrzeniu układaliśmy slogan zachęcający do oszczędzania wody. Z okazji Światowego Dnia Wody, 21 .03  uczestnicy projektu zrobili plakaty i wystawy prac w swoich szkołach. W kwietniu uczyliśmy się o oszczędzaniu wody, zrobiliśmy broszurkę nt. zasad prawidłowego użytkowania wody, a następnie uczniowie rozdali je w całej szkole. Mieliśmy zadanie – kodowanie z wodą. W trakcie projektu uczniowie również mieli okazję spotkać się z uczniami z Turcji podczas dwóch spotkań online.

Projekt ten został wyróżniony Krajową Odznaką Jakości oraz Europejską Odznaką Jakości eTwinning.

Rok 2023/2024

We are the Suuuper HealthyHEROES (Jesteśmy Super Zdrowymi Bohaterami) – Projekt realizowany w klasie 2a.

Projekt trwający od października do czerwca 2024r. W projekcie biorą udział: Polska, Hiszpania ( 2 szkoły), Chorwacja, Włochy i Grecja. Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia, na który składają się trzy aspekty życia: zdrowe odżywianie, ćwiczenia ruchowe i higieniczny tryb życia. I również projekt został podzielony na te trzy części.

Not just penpals. – Projekt realizowany w klasie 4b.
Projekt trwający cały rok szkolny. Projekt, którego celem jest poznanie innych kultur, tradycji, nauka tolerancji i wzajemnego zrozumienia, umiejętność współpracy. Uczestnicy projektu mają zadania do wykonania, które zamieszczane są w aplikacji Padlet. Pierwszym zadaniem było przedstawienie siebie, napisaniu kilku zdań o sobie. Następne wyzwanie to zaprezentowanie swojego miasta.

W listopadzie klasa 4b spotkała się online z jednym z partnerów projektu, była to klasa 5 z Grecji. Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie wymienili się kartkami świątecznymi, które nadali pocztą.