JĘZYK NIEMIECKI 

“Angielski to mus, niemiecki to plus”

W myśl tej zasady nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego już od pierwszej klasy w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

Język niemiecki i język angielski mają wspólnego przodka – język germański. Te dwa języki mają wiele podobieństw w gramatyce i w słownictwie. 

A czy można uczyć się poprzez zabawę? Ależ tak! W klasach I-III dzieci utrwalają słownictwo podczas gier i zabaw, uczą się wielu piosenek, rozwiązują różnorodne interaktywne zadania. Od klasy IV uczniowie oprócz rozwijania umiejętności komunikowania się w języku niemieckim poznają tajniki gramatyki języka niemieckiego, ciekawostki, zwyczaje i kulturę krajów niemieckojęzycznych. Oczywiście i w klasach starszych nie zapominamy o grach, podczas których utrwalamy nowo poznane słownictwo.

Nasza szkoła uczestniczy od 2019 roku w ogólnopolskim programie Deutsch PLUS.
Koordynatorem projektu jest p. mgr Magdalena Chawziuk.
Uczniowie mają m.in.: możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach np. warsztatach, projektach oraz konkursach  przygotowanych przez Goethe Institut w Warszawie. Podczas zajęć języka niemieckiego uczniowie korzystają z ciekawych materiałów dydaktycznych. Nasi uczniowie zdobyli już parokrotnie wysokie miejsca w ogólnoposlich konkursach organizowanych przez Goethe Institut Warszawa.
Zapraszamy do zakładki Deutsch PLUS, w której informujemy o naszych działaniach. 

Prowadzący: mgr Magdalena Chawziuk, mgr Lidia Wilczyńska.