KOŁO MATEMATYCZNE 

DZIECIĘCA MATEMATYKA

Jest to program, którego założenia  dostosowane są do obecnych standardów pedagogicznych i psychologicznych oraz aktualnych warunków edukacyjnych.

W trakcie prowadzonych zajęć łączymy intensywne wspomaganie rozwoju myślenia z hartowaniem odporności emocjonalnej, tak bardzo potrzebnej we współczesnym świecie. Organizacja zajęć pozwala na zdobywanie szerokiej wiedzy i doświadczeń matematycznych oraz ich umiejętne wykorzystanie.

Podczas zajęć realizujemy założenia prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, która podkreśla, że Dziecięca matematyka to nie katy pracy i siedzenie przy ławkach. Nie jest to także kształtowanie pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie.
Skupiamy się na tym, by uczniowie uczestnicząc w zajęciach zdobywali wiedzę poprzez aktywne zabawy polegające na manipulowaniu i działaniu praktycznym lub samodzielnym wymyślaniu zabaw i gier, które mogą rozgrywać między sobą.

Podczas zajęć najważniejszy nacisk kładziemy na osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego uczniowie tworzą pojęcia i umiejętności pozwalające im na odniesienie sukcesu edukacyjnego.

 Cele:

  • stworzenie uczniom pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego,
  • wspieranie rozwoju wszystkich uczniów bez względu na poziom umiejętności,
  • kształtowanie u uczniów przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,

Prowadząca: kl. 0-1 mgr Barbara Frączkowska.

KOŁO MATEMATYCZNE DLA KLAS 6-8

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon

Na zajęcia koła zapraszam wszystkich chętnych miłośników matematyki.

Pracuję z zastosowaniem różnorodnych form i metod  pracy aktywizujących uczniów, np. praca w grupach, nauczanie problemowe, gry i zabawy matematyczne, praca indywidualna,  rozwiązywanie  szarad i krzyżówek matematycznych, przygotowywanie do konkursów.

Cele:

  • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych
  • efektywne korzystanie z różnych źródeł informacji
  • twórcze rozwiązywanie zawiłości matematycznych
  • zdobywanie umiejętności dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem (łącznie teorii z praktyką)
  • umiejętne współdziałanie w zespole
  • rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów

Prowadząca: mgr Anna Lang.