KOŁO MATEMATYCZNE 

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon

Na zajęcia koła zapraszam wszystkich chętnych miłośników matematyki.

Pracuję z zastosowaniem różnorodnych form i metod  pracy aktywizujących uczniów, np. praca w grupach, nauczanie problemowe, gry i zabawy matematyczne, praca indywidualna,  rozwiązywanie  szarad i krzyżówek matematycznych, przygotowywanie do konkursów.

Jakie są cele koła?

  • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych
  • efektywne korzystanie z różnych źródeł informacji
  • twórcze rozwiązywanie zawiłości matematycznych
  • zdobywanie umiejętności dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem (łącznie teorii z praktyką)
  • umiejętne współdziałanie w zespole
  • rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów

Prowadząca: mgr Anna Lang.