KOŁO PRZYRODNICZE

„Natura zawsze jest zdolna dać dużo tym, którzy pragną ją zrozumieć”.
Zofia Gerlach

Koło przyrodnicze to przede wszystkim pragnienie poznania jak piękny jest świat i odkrywanie jakie jest nasze miejsce w nim.

Celem zajęć jest:

– odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego
– rozwijanie zainteresowań światem zwierząt i roślin
– motywowanie do samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku
– kształtowanie troski, postawy szacunku wobec świata przyrody

Prowadząca: mgr Agnieszka Majewska.