1. ORGANIZATOR KONKURSU

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „LEGATO”, ul. Marii Dąbrowskiej 18, Szczecin.

2. CELE KONKURSU

– doskonalenie techniki rachunkowej,

– kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy matematycznej,

– rozwijanie myślenia i rozwiązywania problemów,

– wyłonienie młodych talentów matematycznych,

– wdrażanie do właściwego współzawodnictwa w zmaganiach konkursowych.

3. UCZESTNICY KONKURSU

Uczniowie z klas I, II i III Niepublicznej Szkoły Podstawowej „LEGATO”.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Udział w konkursie jest dobrowolny. Chętni uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zgłoszeniem swojej kandydatury do 10 maja 2020 r. na adres koordynatora: aleksandra.mendryk89@gmail.com

Zgłaszam chęć udziału w Szkolnym Konkursie Matematycznym pt. „Mistrz Tabliczki Mnożenia”, który odbędzie się 20.05.2020 r. Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.

Imię i nazwisko:…………………..

Klasa: …………………………….

5. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

20.05. (środa), godz. 12.00 w formie on-line.

Wszyscy uczestnicy konkursu połączą się na specjalnie przygotowanej platformie. Adres strony zostanie przekazany tylko i wyłącznie uczestnikom konkurs.

Czas trwania konkursu: 12.00 – 12.45.

Czas na sprawdzenie, czy wszystkie odpowiedzi zostały zapisane: 12.45 – 13.00.

6. PRZEBIEG KONKURSU

– Tydzień przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy otrzymują drogą mailową dokument (kartę odpowiedzi), który należy wydrukować do 20.05.2020 r.  

– Wszyscy uczestnicy łączą się na specjalnie przygotowanej platformie 20.05.2020 r. punktualnie o godz. 12.00.

– Podczas trwania konkursu koordynator udostępnia na ekranie zadania konkursowe. Uczniowie na wydrukowanych kartach zaznaczają swoje odpowiedzi.

– Po upływie 45 minut koordynator kończy konkurs.

– Od 12.45 do 13.00 następuje sprawdzenie zadań. Koordynator ponownie pokazuje treść poleceń, ale w znacznie krótszym czasie. Uczniowie mają wtedy możliwość sprawdzenia, czy zaznaczyli wszystkie odpowiedzi.

– O godz. 13.00 wykonujemy zdjęcie karty odpowiedzi i wysyłamy na maila: aleksandra.mendryk89@gmail.com

7. TREŚCI KONKURSU

W czasie konkursu uczniowie będą rozwiązywać zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, również wykraczające poza podstawę programową dla klas 1-3.

Zadania obejmą:

  •  biegłą znajomość tabliczki mnożenia,

· wiadomości i umiejętności praktyczne,

· rachunek pamięciowy,

· zadania tekstowe (także nietypowe),

· łamigłówki matematyczne.

Czas trwania konkursu to 45 minut.

8. OCENIANIE

Testy sprawdza Komisja Konkursowa: Krystyna Pietkiewicz i Aleksandra Mendryk (zgodnie z punktacją dołączoną do zadań). Wyniki konkursu ogłoszone będą następnego dnia, czyli 21.05.2020 r. W konkursie komisja wyłoni uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce.  

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać od koordynatorów konkursu:

Aleksandry Mendryk: aleksandra.mendryk89@gmail.com

– Krystyna Pietkiewicz: krystynapietkiewicz@gmail.com