Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 01.09.2020 według następującego harmonogramu:

9.00 – roczne przygotowanie przedszkolne -p. Patrycja Woźniak, p. Andżelika Jakubczyk
9.30 – klasa 1a – p. Ewelina Lewandowicz – Sawicka (dawna kl. 0)
10.00 – klasa 1b – p. Kinga Wojciechowska (nowo przyjęci uczniowie)
10.30 – klasa 2a – p. Barbara Frączkowska
11.00 – klasa 3a – p. Karolina Begol
11.30 – klasa 4a – p. Anna Lang
12.00 – klasa 5a – p. Marta Dąbrowska
12.30 – klasa 6a – p. Magdalena Chawziuk

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Uroczystość rozpoczęcia roku odbędzie się w sali gimnastycznej w NSP “LEGATO”. Z każdym dzieckiem może wejść na teren szkoły tylko jeden Rodzic.

Ze względu na trwającą epidemię oraz konieczność zachowania szczególnej ostrożności Rodziców obowiązuje reżim sanitarny. Wchodząc na teren placówki należy mieć osłonę nosa i ust oraz zdezynfekować dłonie. Prosimy również o zaopatrzenie się we własny długopis.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego na sali gimnastycznej, uczniowie i Rodzice przechodzą do sali danej klasy na krótkie spotkanie z wychowawcą.

Zebrania z Rodzicami odbędą się w środę 2 września.
Harmonogram zebrań:
kl. 0, 1a, 1b, 2a, 3a – godz. 15.00
kl. 4a, 5a, 6a – godz. 16.00