Młodszy Asystent Pani Monika Żyłka z Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przeprowadziła w dniu 28 listopada 2019 r. prelekcje profilaktyczne z uczniami naszej szkoły. Uczniowie klas 1-3 pogłębili wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej diety i aktywności fizycznej, higieny wypoczynku, a także profilaktyki biernego palenia tytoniu.

Uczniowie klas 4-5 uczestniczyli w prelekcji zwiększającej wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu papierosowego oraz pogłębili wiedzę i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. W trakcie zajęć zapoznano uczniów ze zdrowotnymi, ekonomicznymi oraz estetycznymi skutkami używania wyrobów tytoniowych. Przedstawiono skład chemiczny dymu tytoniowego oraz poinformowano o szkodliwości oparów wydobywających się z papierosów elektronicznych. Wytłumaczono również uczniom różnice między czynnym, a biernym paleniem. Poruszono również kwestię prawną związaną z zakazem używania wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w miejscach publicznych oraz z zakazem reklamy. Uczniowie otrzymali fiszki edukacyjne
o tematyce profilaktyki używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Bardzo dziękujemy WSSE w Szczecinie za wsparcie w realizacji prowadzonej przez NSP Legato edukacji zdrowotnej.

pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz