Wszyscy potrzebujemy empatii, uważności i akceptacji, czyli otwartości na nasze potrzeby i gotowości do wysłuchania tego, co mamy do powiedzenia. Porozumienie bez Przemocy, to sposób komunikowania się oparty na uczuciach i potrzebach budujący bliskie, pełne zrozumienia i akceptacji relacje.

Uczniowie klas 1-4 na zajęciach z pedagogiem panią Karoliną Kubowicz wysłuchali opowiadania „Szakal i żyrafa” wg teorii Marshalla B. Rosenberga. Poznali dwa sposoby rozwiązywania problemów i zgodnie stwierdzili, że zamiast kogoś krytykować, warto mówić o własnych uczuciach i potrzebach oraz reagować na uczucia i potrzeby innych.

Według Marshalla B. Rosenberga ważne jest, by świadomie wybierać, w jaki sposób możemy i chcemy się porozumiewać. Mamy wybór między językiem żyrafy, a językiem szakala.

Język szakala, to język, który chce udowodnić za wszelką cenę, że ma rację. Oczekuje również, że inni spełnią jego żądania, nie respektuje praw innych, generalizuje i uogólnia. Słowa szakala to słowa „mury” wszędzie tam, gdzie będziemy mówić w „szakalim” języku będzie to powodować kłótnie, wywoływać grę „Kto ma rację?” i „Kto tu rządzi?”. 

Żyrafa jest metaforą języka empatii. Słowa żyrafy to słowa „okna”. Długa szyja żyrafy sprawia, że zawsze spogląda z szerszej perspektywy. Jej serce waży kilka kilogramów i jest najcięższe ze wszystkich ssaków lądowych.  Język „żyrafy” symbolizuje szczerość, umiejętność słuchania, rozumienie punktu widzenia innych.

Uczniowie na zajęciach aktywnie uczestniczyli w dyskusji, wyciągając wnioski z zachowań swoich i innych. To niezwykle uważni obserwatorzy życia codziennego, którzy mają ogromne chęci do praktykowania zdobywanej wiedzy, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko postanowienie, że wszyscy razem praktykujemy język żyrafy, od początku do końca i bez końca.