KONSULTACJE

Wychowawcy klas, nauczyciele i terapeuci są do dyspozycji Rodziców po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.