KONSULTACJE

Wychowawcy klas, nauczyciele i terapeuci są do dyspozycji Rodziców po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
Planowany termin konsultacji (środa): 10.04.2019.