PEDAGOG

Pedagog szkolny p. mgr Karolina Kubowicz zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i Rodziców. 

“Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
                                                                                                                  (Janusz Korczak)

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to m.in.:

 • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • Porady dotyczące rozwiązywania indywidualnie zgłaszanych trudności,
 • Wsparcie i pomoc dla uczniów zdolnych,
 • Mediacje w sytuacjach konfliktowych,
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, Rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.

 Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:                                            

 • coś Cię niepokoi, czujesz się samotny,
 • masz trudności w nauce,
 • nie potrafisz porozumieć się z koleżanką/kolegą
 • masz problemy rodzinne,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

 ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Apel porządkowy „Dobre zasady na dobry początek” – wrzesień 2021

Mając na celu zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim nauczyć pracy z innymi i ukształtować poczucie odpowiedzialności za społeczność, w której się żyje we wrześniu 2022 r. uczniowie klas 1-8 spotkają się z pedagogiem szkolnym
i wychowawcami klas na apelu porządkowym „Dobre zasady na dobry początek”. Uczniom zostanie przedstawiony zbiór zasad regulujących życie w szkole. Znajomość ogólnie przyjętych form zachowań i sposobów bycia na pewno ułatwi codzienne życie i przyczyni się do tworzenia dobrego środowiska dla wzajemnego współżycia wszystkich uczestników życia szkolnego. Dobre zasady na dobry początek są regularnie przypominane i omawiane
z dziećmi.

Poniżej plik do pobrania:

Wykaz instytucji wspierających